CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

True, False, Not Given and Yes, No, Not Given – Exercise 12

True, False, Not Given and Yes, No, Not Given – Exercise 12

Sau khi hoàn thành bài tập bên dưới, các bạn có thể kiểm tra đáp án tại đây: Answer-Key-True, False, Not Given and Yes, No, Not Given – Exercise 12

Nếu các bạn có thắc mắc, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

1 2 3

 

4