CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn

B.U.S sẽ là trung tâm có 100% học viên đạt được điểm IELTS đầu ra theo cam kết ở mỗi khoá học IELTS.

Vision

Sứ mệnh

Với phương châm “Bên cạnh bạn, cùng xây dựng thành công”, B.U.S luôn nỗ lực không ngừng trong việc tạo ra môi trường học

tiếng Anh tốt nhất cho từng học viên nhằm giúp mỗi cá nhân đạt được điểm IELTS mong muốn.