CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Tại sao chúng ta học tiếng Anh

Jay Walker giải thích lý do vì sao 2 tỷ người trên thế giới đang theo đuổi việc học tiếng Anh.