CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Sentence Completion (Matching Sentence Ending) – Exercise 2

Sentence Completion (Matching Sentence Ending) – Exercise 2

Sau khi hoàn thành bài tập bên dưới, các bạn có thể kiểm tra đáp án tại đây: Sentence Completion (Matching Sentence Ending) – Exercise 2

Nếu các bạn có thắc mắc, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

0017 0018 0019

 

0020