CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Sentence Completion – Exercise 1

Sentence Completion – Exersise 1

Sau khi hoàn thành bài tập bên dưới, các bạn có thể kiểm tra đáp án tại đây: Answer-Key-Sentence Completion – Exercise 1

Nếu các bạn có thắc mắc, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

 

1

2

5