CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Pick From a List – Exercise 19

Pick From a List – Exercise 19

Sau khi hoàn thành bài tập bên dưới, các bạn có thể kiểm tra đáp án tại đây: Pick From a List – Exercise 19

Nếu các bạn có thắc mắc, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S

Page 1 Page 2 Page 3

 

3