CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Thông tin giảng viên

IMG_1098

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thầy Nguyễn Thanh Mạnh Tuấn

Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) tại trường đại học Curtin, Úc

IELTS 8.5 (Reading 9.0, Listening 8.5, Writing 8.5, Speaking 8.0)

Chứng chỉ giảng dạy Anh văn quốc tế (CELTA) tại International House Newcastle (United Kingdom)

———————————————————————————————-

Untitled

Cô Nguyễn Thanh Thảo

Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) tại trường đại học Curtin

IELTS: 8.0

———————————————————————————————-

Untitled1

Thầy Jesse Franco

Chuyên viên đào tạo doanh nghiệp và huấn luyện lập trình ngôn ngữ tư duy (Certified Corporate Trainer and NLP/MBTI Facilitator)

Cử nhân quan hệ quốc tế (B.A. International Relations) tại trường đại học Webster (Mỹ).

Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại trường đại học Webster (Mỹ).

Tiến sĩ quản lý cải tiến doanh nghiệp (Innovation Management)

———————————————————————————————-

Truc (2)

Lê Thanh Trúc

Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh (Master of TESOL) tại trường đại học Sunderland (Anh)

IELTS: 7.5

———————————————————————————————-

11407120_1593600214240895_9126070374606859953_n

Thầy Brock Schnurr

Cử nhân Ngôn ngữ Anh tại trường đại học Western Ontario (Canada).

Bằng giảng dạy TESOL


Untitled

Ngô Thị Hải An

Cử nhân Quản lý nhà hàng khách sạn tại trường đại học Queen Margaret (Singapore)

Chứng chỉ giảng dạy Anh vãn quốc tế (CELTA) tại International House Ho Chi Minh

IELTS: 7.5


3x4

Thầy Jake Woods

Cử nhân kiến trúc tại trường đại học Leeds Metropolian (Anh)

Bằng giảng dạy TEFL


henry

Thầy Willem Hendrik Greeff

Cử nhân truyên thông tại trường đại học Nelson Mandela Metropolian (Nam Phi)

Bằng giảng dạy TESOL