CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 9 – A person solving a problem in a clever way

Part 2 and 3 – Topic 9 – A person solving a problem in a clever way

Câu hỏi part 2:
Describe a person who solved a problem in a clever way.

Câu hỏi part 3:

  • Why are some children clever than others? Nature or nurture?
  • Do you think children are influenced by their parents?
  • Do you think you are smart?
  • Do you think smart kids are happy?
  • How to become a smart person?
  • What can schools do for students’intellectual development?
  • What suggestions will you give to schools to develop students’ potentials?
  • Which do you think is more important? Nature or nurture?
  • Why do you think some people are really good at something?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S