CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 8 – An English lesson

Part 2 and 3 – Topic 8 – An English lesson

Câu hỏi part 2:
Describe an English lesson you have taken.

Câu hỏi part 3:

 • Do you like learning foreign language? Why?
 • Do you want to become a foreign language teacher in the future? Why?
 • Do you think grammar is important when you learning a foreign language? Why?
 • Some students hate to learn foreign languages, what can teachers do to develop their interest?
 • What’s the best way to learn a foreign language?
 • Does one’s age affect their language learning?
 • Why is there a strong demand for language skills?
 • What kind of quality should a language teacher have? Why?
 • Do you think foreigners should learn Vietnamese when they are in Vietnam?
 • What do you think the ideal age for learning a foreign language?
 • When do people in your country start learning English?
 • Do Vietnamese benefit from learning English?
 • Why do we need to learn a foreign language?
 • What makes a good foreign language teacher?
 • Do you think grammar is important in language learning?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S