CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 51 – A person you met recently

Part 2 and 3 – Topic 51 – A person you met recently

Câu hỏi part 2:
Describe a person you met recently and would like to know more about

Câu hỏi part 3:      

  • Who is more important to you, friends or family?
  • How do people in your country make friends these days?
  • Do you trust friends that you met on the internet?
  • Why is it hard to maintain friendships for some people?
  • Would you only make friends with people who are similar to you?
  • Do you like to be friends with someone who is different from you?
  • Do you like to have many friends?
  • Do you think it is important to be friends with someone if you never met them in person?
  • Why is it easier to make friends on the internet than in reality ?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S