CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 49 – A famous person

Part 2 and 3 – Topic 49 – A famous person

Câu hỏi part 2:
Describe a famous person in your country

Câu hỏi part 3:      

  • What are the benefits of being famous?
  • What are the drawbacks of being famous?
  • In general, how do people become famous? 
  • Compare how people become celebrities today with how people became celebrities years ago, for example 30 or 50 years ago.
  • Do you think there’s too much news about celebrity?
  • Is the information on TV always true?
  • What kinds of news are popular in Vietnam??

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S