CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 46 – A family member you are proud of

Part 2 and 3 – Topic 47 – A family member you are proud of

Câu hỏi part 2:
Describe a family member who you are proud of

Câu hỏi part 3:      

  • In the typical Vietnamese family who plays the leading role?
  • Do young and middle-aged people live with old people?
  • How do grandparents educate their grandchildren in your country?
  • What would children do to make their parents proud?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S