CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 45 – A polite person

Part 2 and 3 – Topic 45 – A polite person

Câu hỏi part 2:
Describe a polite person you met

Câu hỏi part 3

  • How do people show politeness in Vietnam?
  • Should teachers teach children how to keep manners?
  • What is the difference between urban and rurual people in their way of behaving politely?
  • Who is more polite, people in the past and today?
  • How do you deal with impolite people?
  • How do Vietnamese people show politeness?
  • Is there any difference between etiquette in cities and in small towns?
  • How to teach children to be polite?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S