CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 43 – An interesting talk or speech

Part 2 and 3 – Topic 43 – An interesting talk or speech

Câu hỏi part 2:

Describe an interesting talk or speech you heard recently

Câu hỏi part 3:      

 • Who will be invited to lecture?
 • When you give your speech, do you encounter any problems?
 • Do you think some adult feel nervous when they give a speech?
 • What is public speaking?
 • What are the benefits of public speaking?
 • Do you think college or high school should ask some celebrities to communicate with the students?
 • What kinds of people will be invited to give a speech?
 • What kinds of speeches are interesting?
 • Is listening to speeches important to children?
 • How to select a simple speaker for children?
 • Is it easy to communicate with children?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S