CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 42 – Good service

Part 2 and 3 – Topic 42 – Good service

Câu hỏi part 2:
Describe an occasion that you received a good service from a shop

Câu hỏi part 3:      

  • Do you often buy things at big shops or small shops?
  • If customers feel difficult in the shops ,who will they ask?
  • What kinds of businesses are popular in this city?
  • What are the differences between big companies and small companies/shops?
  • What qualities do the staffs need? Why?
  • What’s the difference between services in big shops and small shops?
  • How should people do when they get bad service?
  • Why do some people not know what service is good?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S