CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 40 – A coffee shop or restaurant

Part 2 and 3 – Topic 40 – A coffee shop or restaurant

Câu hỏi part 2:
Describe a coffee shop or restaurant you enjoy

Câu hỏi part 3:

  • What are some reasons why people eat out?
  • Does it give people more status to eat in a restaurant rather than eat at home?
  • Do people now go to restaurants more than before? (Why/ why not? )
  • What’s the difference between eating at home and eating in a restaurant?
  • Is there any difference between home-cooked food and food in restaurants?
  • Which food do you think is healthier , restaurant food or home-cooked food?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S