CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 4 – A painting or a work of art

Part 2 and 3 – Topic 4 – A painting or a work of art

Câu hỏi part 2:
Describe a painting or a work of art

Câu hỏi part 3:

  • What are the most popular types of art in Vietnam?
  • Do young people and older people have the same tastes in art?
  • What is the value of art for society?
  • Do young people go to art exhibitions?
  • Do schools in Vietnam have field trips to museums?
  • What are the differences between modern art in Vietnam and traditional Vietnamese art?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S