CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 39 – A popular place where people go swimming

Part 2 and 3 – Topic 39 – A popular place where people go swimming

Câu hỏi part 2:
Describe a popular place where people go swimming

Câu hỏi part 3:      

 • Do you think the government should invest money in developing facilities for water sports?
 • Can you swim?
 • Where do Vietnamese like to go swimming?
 • Why do some people like water sports?
 • What’s the difference between swimming in the pool and swimming in the sea?
 • Have you ever been trained in swimming?
 • Is it important to learn swimming?
 • When did you learn to swim?
 • Which one is safer ,swimming pools or the sea near the beach?
 • Who can teach children how to swim?
 • Can the elderly suitable for swimming?
 • Is it important to swim?
 • Should children learn how to swim?
 • Who can teach children swimming well?
 • Why can swimming help people become healthier?
 • Should a city have a lot of sports facilities?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S