CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 36 – An enjoyable experience in the countryside

Part 2 and 3 – Topic 36 – An enjoyable experience in the countryside

Câu hỏi part 2:
Describe an enjoyable experience you had in the countryside

Câu hỏi part 3

  • Would you like to live in the countryside in the future?
  • What do people living in the countryside like to do?
  • What are the benefits of living in rural areas?
  • What’s the difference between living in the city and Countryside?
  • Do old people prefer to live in the countryside or in the city?
  • Do young people enjoy living in the countryside or the cities?
  • Why do many people move from small towns to big cities?
  • What’s the difference between living in the countryside living in the city?
  • How has life changed in the countryside in your country?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S