CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 35 – A decision you disagree

Part 2 and 3 – Topic 35 – A decision you disagree

Câu hỏi part 2:
Describe a decision made by others that you disagree with

Câu hỏi part 3:

  • What skills are necessary when making decisions?
  • How can people improve their decision-making skills?
  • How do you think computers will change the way people make decisions?
  • What do you think are the qualities of a good leader? 
  • Do you think it’s important for parents to encourage the development of leadership abilities in their children?
  • What do you think are the most important decisions that people make in their life? 

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S