CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 34 – An interesting house

Part 2 and 3 – Topic 34 – An interesting house

Câu hỏi part 2:
Describe an interesting house or apartment that you visited

Câu hỏi part 3:

 • Do you think people save electrical consumption?
 • Would you like to live in the countryside in the future?
 • What do people living in the countryside like to do?
 • What are the benefits of living in rural areas?
 • What’s the difference between living in the city and countryside?
 • What kinds of home do most people in your country live in?
 • What are the differences between living in the countryside and living in the city?
 • Do young people in your country like to live with their parents or by themselves?
 • How is modern home design in your country different to that of the past?
 • In your country what type of home do most people live in?
 • Do people prefer to live in modern homes or the older-style homes?
 • How are modern homes different to older homes?
 • What do you imagine people’s houses will be like in the future?
 • Why do people sometimes move to live in a different home?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S