CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 32 – An occasion that you waited for something

Part 2 and 3 – Topic 32 – An occasion that you waited for something

Câu hỏi part 2:
Describe an occasion that you waited for something

Câu hỏi part 3:     

 • Why are you willing to spend time waiting for somebody?
 • What do you think about going crazy for the latest high-tech products? Do you think it is worth the time?
 • Do you always wait for your friends?
 • Are you a patient person ?
 • Is it good to be patient?
 • Why is it difficult for children to be patient?
 • How to teach children patience?
 • Do you think patience is important?
 • Why is it difficult for children to be patient?
 • What would you do if you wait for someone for a long time?
 • Would you easily feel angry when you wait for a long time?
 • Have you ever been late for meeting someone? 

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S