CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 30 – A shop

Part 2 and 3 – Topic 30 – A shop

Câu hỏi part 2:

Describe a shop that just opened in your hometown

Câu hỏi part 3:      

  • Where do you usually do youor shopping?
  • Do you enjoy shopping in big shopping malls?
  • Why some people don’t like shopping?
  • What do you feel about the trend of the fashion?
  • Do you think online shopping will replace shopping in reality?
  • Why do some people like to visit small shops?
  • Do you like big shops or small shops?
  • Should governments develop big shops or small shops?
  • Should shops be located in city centers or in the suburbs?
  • What can shops do to attract customers?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S