CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 28 – An experience with a child

Part 2 and 3 – Topic 28 – An experience with a child

Câu hỏi part 2:
Describe an experience you spend time with a child

Câu hỏi part 3:      

  • Are sweets a good thing to reward them?
  • What social values should parents teach children?
  • How to help young people to develop good habits?
  • Who did you spend most time with when you were young?
  • Why do some young people dislike living with old people?
  • What do you usually do when you hang out with your friends?
  • Do you like to spend time on your own or with your family/ friends?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S