CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 26 – An activity that you feel excited

Part 2 and 3 – Topic 26 – An activity that you feel excited

Câu hỏi part 2:
Describe an activity that you feel excited.

Câu hỏi part 3:      

  • Is it good for people to try new things?/
  • Why some people are afraid to try new things?
  • How can we help others when they try new things?
  • Should young people play dangerous sports?
  • Why is good to be adventurous?
  • Do you like to do risky things?
  • Does it benefit people when they try new things?
  • Wy do some people eat the same things all the time?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S