CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 24 – Free gift

Part 2 and 3 – Topic 19 – Free gift

Câu hỏi part 2:
Describe a time when you received something free

Câu hỏi part 3:      

  • Do Vietnamese people often give gifts ( on what occasions? )
  • What is the value of giving presents?
  • Do men and women have the same attitudes towards gift giving?
  • Can you describe the ways people send each other gifts?
  • When do Vietnamese send gifts?
  • Is there any special gift in Vietnam?
  • What do people want to express by sending gifts?
  • Why do some companies want to give the free gift to people?
  • Why do people feel happy when they receive free gifts?
  • Do you think our government should provide free gifts for our citizens?

 

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S