CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 22 – A time that you need to arrive early

Part 2 and 3 – Topic 19 – Describe a time you need to arrive early

Câu hỏi part 2:
Describe a time you need to arrive early

Câu hỏi part 3:

  • How often do you make appointments?
  • Is it easy to make an appointment in Vietnam?
  • Do you think it is important to be on time? – Is it important to be punctual in your country?
  • How do you feel when you are late for an appointment?
  • How do you feel when others are late?
  • What occasions should people arrive early? = when do yoou think people should arrive on time? = why do people need to be on time?
  • Do you think it’s women’s privilege to be late in your country?
  • Do you think doing nothing means a waste of time?

 

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S