CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 19 – A crowded place

Part 2 and 3 – Topic 19 – A crowded place

Câu hỏi part 2:
Describe a place where you feel crowed or went to that was crowded

Câu hỏi part 3:

  • Why do some people dislike going to crowded places?
  • Is it more dangerous to go to crowded places?
  • Do you like large places?
  • What place will attract many people in Vietnam?
  • What do you think is the most important thing of an event?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S