CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 18 – A helpful person

Part 2 and 3 – Topic 18 – A helpful person

Câu hỏi part 2:
Describe a helpful person in work or study

Câu hỏi part 3:

  • In your view, should children be taught to help others?
  • How can we encourage children to help others?
  • What do you think are the benefits of having unpaid volunteer workers?
  • How do you think the volunteers themselves benefit?
  • Do you think international aid (e.g., from one national government to another), is important?
  • What are the qualities of being helpful?
  • Do you think children should be taught to help others?
  • Do you know someone who really likes helping people?
  • What can parents do to cultivate children’s quality of helping others?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S