CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 17 – Good news

Part 2 and 3 – Topic 17 – Good news

Câu hỏi part 2:
Describe a piece of good news that you received

Câu hỏi part 3:

  • How do people share good news?
  • How does modern technology affect the delivery of information?
  • When do people share good news?
  • What kinds of good news have you received before?
  • What kinds of good news do people like to hear?
  • Why some people share news in social media?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S