CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 16 – A city you have visited

Part 2 and 3 – Topic 16 – A city you have visited

Câu hỏi part 2:

Describe a city that you have visited.

Câu hỏi part 3:

 • Do you think that landmarks will make a city more famous? Why?
 • What interesting things can we do in big cities?
 • What are the advantages of living in a city or big town?
 • What do you think is the biggest difference between urban and rural areas?
 • How are the lifestyles different between the big cities and the countryside?
 • How do you think cities will change in the future?
 • Do you think citites will continue to become larger and larger?
 • What problems do you think such large cities would bring?
 • What do people living in the countryside like to do?
 • What are the benefits of living in rural areas?
 • What are the differences between living in the city and countryside?
 • What benefits does it bring when a city becomes famous?
 • What influences will buildings bring to a city?
 • What are the differences between living in a city and living in the countryside?
 • Why do many people like living in the city?
 • How do you think about living in the countryside?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S