CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 14 – A time when you moved to a new house

Part 2 and 3 – Topic 14 – A time when you moved to a new house

Câu hỏi part 2:
Describe a time when you moved to a new house or a new school

Câu hỏi part 3:

 • What are the advantages of living with old people?
 • Should young adults live on their own?
 • Why people move to a new house?
 • Why do parents buy a house in a place near school?
 • Do students or adults change homes for environmental problems?
 • Which do you think is better, to live in a small house or a big house?
 • Do people like to live in big houses or small houses?
 • Where do old people like to live, city or countryside?
 • Do you like to move house frequently?
 • Is it easy to move house in Vietnam?
 • Why do people in your country choose to move home?
 • When do people move to a new house?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S