CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 13 – A positive change

Part 2 and 3 – Topic 13 – A positive change

Câu hỏi part 2:
Describe a positive change in your life.

Câu hỏi part 3:

  • Is your country changing rapidly?
  • What can smart phones do these days?
  • Since most people do work on their computers, why do they still need to go to the office?
  • Do you think people’s work in the future will be heavily affected by technology?
  • Is it good for people to try new things?
  • Why are some people afraid to try new things?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S