CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 2 and 3 – Topic 11 – A big company

Part 2 and 3 – Topic 11 – A big company

Câu hỏi part 2:
Describe a big company you are interested in.

Câu hỏi part 3:

  • Are employees important?
  • Why do seniors receive high wages?
  • How do big companies benefit the public?
  • What are the differences between big companies and small companies?
  • Are there many big companies in your country?
  • What are the good things about working for a big company?
  • How can a small company grow big?
  • Should big companies donate more to charities?
  • Should big companies be punished more seriously if they break the law?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S