CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 9 – Magazines

Part 1 – Topic 9 – Magazines

Câu hỏi:

– What magazines are popular now?

-What are the differences between men and women in reading magazines?

-What are the different kinds of magazines?

-Do Vietnamese people like magazines or books more?

-Do people in the countryside generally read the same kinds of magazines as people in the cities?

-Do you think magazines might one day disappear?

-What’s the main difference between newspapers and magazines?

-What is the advantage of the magazines compared with TV?

-What magazines do males/ females like? Why?

 

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S