CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 4 – Politeness

Part 1 – Topic 4 – Politeness

Câu hỏi:

-Do you think you are a police person?

-Do you think people should be police?

-How do people in your culture show good manners towards others?

-Have there been any changes in politeness in the past few decades?

-Who taught you to be polite?

 

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S