CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 32 – Teachers

Part 1 – Topic 32 – Teachers

Câu hỏi:
– Do you have a favorite teacher?

– What kind of teacher do you like?

– What are the qualities of a good teacher?

– Do you think teachers should be angry at student or not?

– Do you like strict teachers?

– What is the difference beween young and old teachers?

 

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S