CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 30 – Hanging out with friends

Part 1 – Topic 30 – Hanging out with friends

Câu hỏi:
– How often do you like to hang out with friends?

– Who do you usually like to hang out with?

– Where do you like to go when you hang out with your friends?

– Do you like to go out with a big group or just few friends?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S