CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 29 – Bus and Taxi

Part 1 – Topic 29 – Bus and Taxi

Câu hỏi:
– How often do you take the bus?

– When was the first time you took a taxi?

– What are the advantages of taking a taxi compared with buses?

– Is it convenient to take the bus/taxi in your city?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S