CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 28 – Sunny days

Part 1 – Topic 28 – Sunny days

Câu hỏi:
– Do you sunshine? Why?

– What you like to do in sunshine/ on sunny day?

– What things do you think is hard to do in sunshine? What you dislike to do when it is sunny outside?

– Do you like going outside on weekends on sunny days?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S