CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 27 – Study

Part 1 – Topic 27 – Study

Câu hỏi:
– Is that a very popular subject to study in your country?

– Is your subject very challenging to study?

– What do you do when you have a difficulty with your studies?

– How did you learn science at school?

– Why did you choose … as your major?

– What do you like about your major ?

– What is more important when studying – the student or teacher?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S