CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 26 – Transportation

Part 1 – Topic 26 – Transportation

Câu hỏi:
– What is the most popular means of transportation in your hometown?

– How often do tou take buses?

– Can you compare the advantages of planes and trains?

– Is driving to work popular in your country?

– Do you think people will drive more in the future?

– Do you think people will drive more in the future?

– Would you ride bikes to work in the future? Which kind of transport do you usually use?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S