CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 25 – Music & Instruments

Part 1 – Topic 25 – Music & Instruments

Câu hỏi:
– Have you learned to play any musical instrument?

– Do you play any instrument? And what is it?

– Why do some people choose to learn to play a musical instrument?

– How do you feel about  the phenomenon that parents in Vietnam are always  forcing their kids to learn all kinds of instruments?

– How do you feel about those kids who know how to play lots of instrument?

– Do men and women play different kinds of musical instruments?

– What kind of natural sound do you love to listen to? and explain why.

– Do you love listening to music?

– What kinds of music do you love listening to?

– Where and when do you usually listen to music?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S