CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 24 – Public transport

Part 1 – Topic 23 – Watches/Time

Câu hỏi:
– What types public transport can be found in your country?

– What types of public transport do you use most?

– Are there any public transport problems in your country?

– How would you improve the public transport system in your country?

 

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S