CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 23 – Watches/Time

Part 1 – Topic 23 – Watches/Time

Câu hỏi:
– Do you usually wear a watch?

– What was your first watch like?

– Do you think time is very important?

– Where did you get your watch?

– What kind of watches do you like to wear?

– Why do you think some people like to wear expensive watches?

– What do you use your watch for?

– Do you often look at your watch?

– Are you ever late for anything?

– How do you feel when you are late for an appointment?

– How do you feel when others are late?

– If you could go back in time, what would you do?

 

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S