CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 22 – Television

Part 1 – Topic 22 – Television

Câu hỏi:
– How much TV do you watch?

– What is your favourite TV program?

– Did you watch much TV when you were a kid?

– Do you think television has changed in the past few decades?

– Has television changed your life in any way?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S