CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 21 – Housework

Part 1 – Topic 21 – Housework

Câu hỏi:
– Do you like doing housework?

– How do you think housework could be made more interesting?

– Did your parents ask you to do housework when you were a child?

– Did you do a lot of housework when you were a child?

– Do you think children should do some housework?

– Which do you think is better for doing housework, a machine or a person?

– In the future, do you think machines will replace humans for doing housework?

– What different kinds of housework do men and women do?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S