CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 20 – Carrying/Carry-on

Part 1 – Topic 20 – Carrying/Carry-on

Câu hỏi:
– What do you bring when you go out?

– Have you forgotten to bring something?

– Will you bring different things in the daytime or at night?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S