CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 2 – Rings

Part 1 – Topic 2 – Rings

Câu hỏi:

– Do you wear rings?

– Have you ever bought any rings?

-Who do you buy rings for?

– Why do some people always wear rings?

 

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
 Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
 Gửi inbox trên fanpage của B.U.S