CHÚNG TÔI CAM KẾT

HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH

SẼ ĐẠT ĐƯỢC ĐIỂM IELTS MONG MUỐN

Part 1 – Topic 19 – Dreams

Part 1 – Topic 19 – Dreams

Câu hỏi:
– Do you remember your dreams when you wake up?

– Do you like hearing others’ dreams?

– Do you think dreams will affect life?

– Do you want to learn more about dreams?

– What is the goal of life for you? Why is it important?

– How can you make your dreams come true?

– Do you think that goals are different for people of different ages?

– Would you separate dreams from reality?

Nếu các bạn có nhu cầu góp ý cho bài nói của mình, các bạn hãy:
– Gửi mail đến địa chỉ email info@busieltspass.com
– Gửi inbox trên fanpage của B.U.S